MESYUARAT KHAS AHLI MAJLIS JAWATANKUASA AGUNG PACSU BIL. KEDUA (2018-2021)

Kuala Lumpur, 03/11/2020 : Mesyuarat Khas Ahli Majlis Jawatankuasa Agung PACSU Bil. 2 Penggal Ke-37 (2018-2021) telah diadakan secara maya / google meet pada jam 3.00 petang hingga selesai.

Mesyuarat Khas Majlis Jawatankuasa Agung dipengerusikan oleh Sdra. Anuar Bin Mamat (Presiden PACSU Malaysia) bersama dengan Pegawai Kanan PACSU dan dihadiri hampir ke semua Ahli Majlis Jawatankuasa bagi sesi (2018-2021).

,