MESYUARAT BERSAMA PERWAKILAN KEDAH

𝘈𝘭𝘰𝘳 𝘚𝘦𝘵𝘢𝘳, 10 𝘖𝘬𝘵𝘰𝘣𝘦𝘳 2021 – 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵 𝘥𝘪 𝘉𝘪𝘭𝘪𝘬 𝘔𝘦𝘴𝘺𝘶𝘢𝘳𝘢𝘵, 𝘊𝘢𝘸𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨𝘬𝘶𝘵𝘢𝘯 𝘐𝘗𝘒 𝘒𝘦𝘥𝘢𝘩 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪𝘢𝘥𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘔𝘦𝘴𝘺𝘶𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘗𝘦𝘳𝘸𝘢𝘬𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘗𝘈𝘊𝘚𝘜 𝘒𝘦𝘥𝘢𝘩 𝘚𝘦𝘮𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘪𝘥𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘳𝘸𝘢𝘬𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘛𝘳𝘪𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘗𝘈𝘊𝘚𝘜 𝘒𝘦 38 𝘚𝘦𝘴𝘪 2021-2024. 𝘏𝘢𝘴𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘴𝘺𝘶𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 3 𝘜𝘴𝘶𝘭 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪𝘣𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯
𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘸𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘴𝘢 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘪𝘥𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘯𝘢𝘯𝘵𝘪.𝘚𝘦𝘳𝘢𝘮𝘢𝘪 7 𝘗𝘦𝘳𝘸𝘢𝘬𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘪𝘥𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘮𝘦𝘸𝘢𝘬𝘪𝘭𝘪 𝘴𝘦𝘭𝘶𝘳𝘶𝘩 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘗𝘈𝘊𝘚𝘜 𝘊𝘢𝘸𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘒𝘦𝘥𝘢𝘩 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘶𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘴𝘳𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘵 𝘣𝘢𝘸𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘵 𝘗𝘶𝘴𝘢𝘵.𝘋𝘪𝘩𝘢𝘳𝘢𝘱𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘰𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢𝘵 𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘸𝘢𝘬𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘫𝘶𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 𝘜𝘚𝘜𝘓  𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘮𝘣𝘢𝘩𝘣𝘢𝘪𝘬𝘬𝘢𝘯.
𝘔𝘦𝘴𝘺𝘶𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘥𝘪𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘫𝘢𝘮 12.45 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘤𝘢𝘢𝘯 surah Al-Asr.

 

,